070-990 78 76 info@mediaeffekt.se

Videoinlägg

Bara fantasin sätter gränser för vad man kan berätta med hjälp av film och i vilka sammanhang film kan användas. I spalten till vänster hittar du exempel på områden där Mediaeffekts kunder har valt att använda film för att nå ut med sina budskap. Film på Internet är...