070-990 78 76 info@mediaeffekt.se

Bara fantasin sätter gränser för vad man kan berätta med hjälp av film och i vilka sammanhang film kan användas. I spalten till vänster hittar du exempel på områden där Mediaeffekts kunder har valt att använda film för att nå ut med sina budskap.

Film på Internet är idag ett effektivt och billigt sätt att kommunicera direkt med sin målgrupp. Det blir alltmer populärt att ersätta broschyrer med en filmad företagspresentation på hemsidan och på You Tube.